VIZIJA

 

Naša vizija nam služi kot okvir in vodnik za naše poslovanje, s katerim lahko dosežemo razvoj in rast. Skladno s tem naša vizija zajema:

 

1. Ponudba visoko kakovostnih likerjev, izdelanih na tradicionalen način, začinjenih z modernimi, atraktivnimi in svežimi okusi.

 

2. Zadovoljstvo ArtLiQ-ovih kupcev v Evropi in izven Evrope ter bogatitev njihovih vseživljenjskih trenutkov.

 

3. Dolgoročen in stabilen odnos s poslovnimi partnerji.

 

4. Motivirano, razvojno usmerjeno in produktivno delovno okolje.

 

5. Maksimiziranje dolgoročnega donosa podjetja.

 

6. Trajnostni razvoj v okolju in skupnosti, kjer živimo, ter odgovorno delovanje.