VREDNOTE 

 

Naše vrednote nam služijo kot kompas in smernice za naša dejanja:

 

1.Integriteta

Delujemo odkrito, pošteno, pristno, odgovorno in s spoštovanjem. To krepi dolgoročne odnose v podjetju in izven podjetja ter globalne odnose v Evropi in izven Evrope.

 

2.Zadovoljstvo strank

Naša prihodnost je v zadovoljstvu strank. Smo proaktiven in delavni team, s katerim je enostavno in prijetno sodelovati. Naše obljube, znanje in veščine so združeni v naših izdelkih in v naših uspehih. Mi stojimo za našimi obljubami ne glede na izzive.

 

3.Zaposleni

Spodbujamo motivirano, razvojno usmerjeno in produktivno organizacijsko kulturo, katere poglavitni cilji so uspešnost, timsko delo, lojalnost, vključenost in rast.

 

4.Inovacije

Verjamemo, da vedno obstaja potencial za razvoj. Spodbujamo razvojne spremembe in raziskujemo potenciale, ki jih prinašajo.

 

5.Trajnostni razvoj

Skozi naše izdelke, storitve, aktivnosti in vključenost v skupnost spodbujamo učinkovito uporabo naravnih virov v korist vseh ljudi in našega planeta. Okolje, skupnost in trajnostni razvoj so ključni elementi našega poslovnega predloga.